LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT

Mục Lục 1. Duy trì môi trường sạch sẽ và không có muỗi2. Bệnh nhân cần vào viện hàng ngày để thăm khám3. Đảm bảo bệnh nhân được nghỉ ngơi4. Bổ sung đủ nước cho cơ thể5. Ghi chép hàng ngày về các triệu chứng sốt xuất huyết6. Phát hiện … Đọc tiếp LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT