“Lột trần” khuôn mặt “thiếu mỹ phẩm” của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)

0
396

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)

 "Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Châu Tấn với khuôn mặt mộc kém sắc và sần sùi mụn

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Không có lớp trang điểm dày cộm, làn da của
Can Lộ Lộ cũng xanh xám và sần sùi

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Tạ Na với mặt mộc bóng nhẫy

  "Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)  
Đại S xinh đẹp hơn nhiều khi có lớp trang điểm

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3) 

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Triệu Vy ăn gian được tuổi và làn xa xanh xám nhờ lớp trang điểm

 "Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)  
Tưởng Văn Lệ mặt mộc bóng nhẫy và lấm tấm sẹo

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Thái Y Lâm mặt sần sùi

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3) 
Tưởng Cần Cần xinh đẹp hơn nhiều nhờ trang điểm

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Lý Tiểu Lộ không trang điểm lộ da xấu, mắt một mí

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Dương Mịch khác một trời một vực khi không trang điểm

"Lột trần" khuôn mặt "thiếu mỹ phẩm" của mỹ nhân Hoa ngữ (P3)
Củng Tân Lượng thiếu son phấn già như bà lão