THUẬT NGỮ CƠ BẢN THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG TRONG PHONG THỦY HỌC

Tổng thể phong thủy địa lý học thường được chia thành dương trạch phong thủy và âm trạch phong thủy. Âm trạch là phần đất mộ để an táng cho người chết, dương trạch là chỗ trú ngụ sinh hoạt cho người sống.

Dương Trạch

Phong thủy dương trạch là học thuật quan trọng của phong thủy cổ đại Trung Quốc, vận dụng lý luận và thuật ngữ chuyên nghiệp của Bát quái, Ngũ hành và Tam Nguyên.

Địa hình dương trạch cũng chính là hình thế ngôi nhà và môi trường (hoàn cảnh) học, nó được thể hiện trên bề mắt nên rất dễ nắm bắt, nhưng phải dự đoán được nội tướng và cát hung, chỉ có những người có kiến thức uyên thâm mới có thể nắm bắt được.

Bản ý của việc nắm được dương trạch là tu thân dưỡng tính, lập thân lập mệnh, để cho cuộc sống và tinh thần có chỗ nương tựa, tin tưởng được rằng có địa linh mới có nhân kiệt.

Chỉ có ở vào những nơi phù hợp thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên thì mới có thể đạt được hiệu quả lý tưởng.

Tri thức cơ bản về phong thủy dương trạch

Kham dư

Kham dư, cũng gọi là phong thủy, tướng trạch, là tên gọi truyền thống của mạch đất, hướng gió, dòng chảy của nhà hoặc mộ.

Một từ “Phong thủy” từng xuất hiện rất sớm trong trước tác nổi tiếng Táng thư của Quách Phác.

Các nhà kham dư cho rằng, hoàn cảnh tốt của phong thủy sẻ liên quan đến việc cát hung của đời người.

Ý nghĩa chủ yếu của phong thủy là hướng dẫn mọi người nên lựa chọn vị trí (triều hướng, bố cục trong ngoài, trạch nhật) của nhà ở (dương trạch) và phần mộ (âm trạch), đó là phép tắc của lý luận và thao tác thực tế trong việc lựa chọn môi trường cư trú.

Dương trạch

Dương trạch là cách hướng dẫn mọi người lựa chọn nơi ở và mối quan hệ giữa con người và nhà ở. Mối quan hệ giữa cách cục phong thủy của dương trạch và sức khỏe của con người là quan trọng và mật thiết.

XEM THÊM

Nhân tố chủ yếu để tạo nên sự cát hung của dương trạch phong thủy được quyết định bở 3 phương diện sau:

  • Tình trạng hoàn cảnh bên ngoài, như tình hình sơn, thủy cho đến các vấn đề về địa chất, giao thông, hoàn cảnh tự nhiên và các hoàn cảnh khác.
  • Bố cục bên trong của dương trạch, bao gồm các vấn đề như: lập hướng, ánh sáng, không khí quang đãng và các vấn đề khác như việc bố trí mắt bằng của các khu chức năng trong nhà, kích thước kiến trúc, hình dạng, tầng lầu, màu sắc của căn phòng.
  • Cách cục phong thủy của dương trạch và mệnh tướng của chủ nhà phải phù hợp với nhau.

Âm trạch

Âm trạch chính là nơi an táng linh cữu của tổ tiên, cũng chính là phần mộ, là nơi tổ tiên nghỉ ngơi mãi mãi cho nên gọi đó là âm trạch. Phong thủy âm trạch có liên quan đến việc giàu nghèo, sang hèn, của con cháu sau này, đồng thời có liên quan đến việc vượng suy của nhân đinh.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button