Trước khi phẫu thuật ung thư, cụ ông 74 tuổi vẫn lạc quan đọc thơ động viên bạn cùng phòng

0
25