Cách Chia sẻ máy in giữa Windows 7 và XP

0
440

Cách Chia sẻ máy in giữa Windows 7 và XP

Chia sẻ máy in:
Để chia sẻ máy in đang cắm vào máy chạy Windows 7, truy cập tới Devices and Printer từ menu Start và bấm đúp vào biểu tượng máy in đang dùng muốn chia sẻ.

Cách Chia sẻ máy in giữa Windows 7 và XP

chọn máy in muốn chia sẻ

– Tiếp theo click chuột phải chọn Printer properties

– Tiếp đó chọn Sharing

– Tiếp đó Share this printer

– Tiếp đó chọn OK là Xong

– Chúc Bạn thành công

Công ty in ấn tại Hà Nội